Từ 1/3/2021, thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất năm 2021

  Cục Thuế Hà Nội vừa hướng dẫn thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.Từ 1/3/2021, thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất năm 2021

Trước đó, theo Nghị định số 79, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Từ ngày 01/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Do đó, Cục Thuế Hà Nội đề nghị các hộ gia đình, cá nhân cần rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không.

Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách nhà nước, các hộ gia đình, cá nhân cần liên hệ sớm với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các quận, huyện, thị xã để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo quy định trước ngày 28/2/2021.

Người dân nên tránh trường hợp trả nợ tiền sử dụng đất sau ngày 28/2/2021. Bởi vì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ do giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Bài cùng chủ đề: :

0 nhận xét :

Đăng nhận xét